Konferencja Psychiatryczna Kraków 2023

Edycja 2022

Wykłady11-30 - 13-00
⬤ nierozpoczęty

Rejestracja

13-00 - 14-30
⬤ nierozpoczęty

Sesja inauguracyjna

⬤ nierozpoczęty
Standardy leczenia farmakologicznego zaburzeń afektywnych 2022
Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
⬤ nierozpoczęty
Zdrowie psychiczne wobec traumy wojennej - zagrożenia i systemy wsparcia
Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
⬤ nierozpoczęty
Nadzieja dla kobiet przy nadziei - Leczenie depresji i ChAD w trakcie ciąży
Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Samochowiec
14-30 - 14-45
⬤ nierozpoczęty

Dyskusja

14-45 - 15-15
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Na równoważni czy na wadze - leki normotymiczne w XXI w.

⬤ nierozpoczęty
Na równoważni czy na wadze – leki normotymiczne w XXI w.
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
15-15 - 15-45
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Sztuka leczenia depresji i lęku

⬤ nierozpoczęty
Sztuka leczenia depresji i lęku
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
15-45 - 16-15
⬤ nierozpoczęty

Lunch

16-15 - 17-15
⬤ nierozpoczęty

Ewolucja

⬤ nierozpoczęty
Depresja w ujęciu ewolucyjnym
Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
⬤ nierozpoczęty
Ewolucyjne aspekty ChAD
Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
17-15 - 17-45
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Objawy negatywne schizofrenii - co jeszcze warto powiedzieć?

⬤ nierozpoczęty
Objawy negatywne schizofrenii – co jeszcze warto powiedzieć?
Dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ, Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
17-45 - 18-00
⬤ nierozpoczęty

Przerwa kawowa

⬤ nierozpoczęty
Przerwa kawowa
18-00 - 18-30
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Zaburzenia afektywne według ICD-11 - jakie zmiany nas czekają?

⬤ nierozpoczęty
Zaburzenia afektywne według ICD-11 – jakie zmiany nas czekają?
Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
18-30 - 19-00
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Arypiprazol - jakie dawki dla jakiego pacjenta?

⬤ nierozpoczęty
Arypiprazol – jakie dawki dla jakiego pacjenta?
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
19-00 - 20-00
⬤ nierozpoczęty

Depresja i ból

⬤ nierozpoczęty
Perspektywa anestezjologa
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
⬤ nierozpoczęty
Perspektywa psychiatry
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
20-00 - 20-45
⬤ nierozpoczęty

Podsumowanie części merytorycznej

10-00 - 11-30
⬤ nierozpoczęty

Warsztaty - Blok 1

⬤ nierozpoczęty
Hipnoza i sterowane wyobrażenia
Dr n. med. Michał Mielimąka
⬤ nierozpoczęty
Terapia pacjenta z depresją i cukrzycą
Dr n. med. Katarzyna Cyranka
⬤ nierozpoczęty
Wypalenie zawodowe: zapobieganie i postępowanie
Prof. dr hab. med. Marta Makara-Studzińska
11-30 - 11-50
⬤ nierozpoczęty

Przerwa

⬤ nierozpoczęty
Przerwa
11-50 - 13-20
⬤ nierozpoczęty

Warsztaty - Blok 2

⬤ nierozpoczęty
Uzależniony pacjent z depresją w wieku podeszłym – jak nie przeoczyć?
Dr n. med. Krzysztof Styczeń
⬤ nierozpoczęty
Depresja i duchowość
Dr hab. n med., prof. UPJPII Krzysztof Krajewski-Siuda
⬤ nierozpoczęty
Jak pracować z ofiarami przemocy seksualnej?
Dr Jacek Prusak
13-20 - 14-00
⬤ nierozpoczęty

Lunch

14-00 - 15-30
⬤ nierozpoczęty

Depresja i uzależnienia

⬤ nierozpoczęty
Depresja i alkohol
Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
⬤ nierozpoczęty
Depresja, bezsenność i uzależnienie od leków nasennych i uspokajających
Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
⬤ nierozpoczęty
Zaburzenia nastroju i uzależnienie u dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
15-30 - 16-00
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Przedstawienie wyników badania TED

⬤ nierozpoczęty
Przedstawienie wyników badania TED
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
16-00 - 16-30
⬤ nierozpoczęty

Spersonalizowane podejście do leczenia nikotynizmu i redukcji szkód

⬤ nierozpoczęty
Spersonalizowane podejście do leczenia nikotynizmu i redukcji szkód
Dr n. med. Piotr Wierzbiński
16-30 - 17-00
⬤ nierozpoczęty

Przerwa kawowa

17-00 - 19-30
⬤ nierozpoczęty

Zaburzenia nastroju i seksualność
Ilość miejsc ograniczona

Zapisz się na warsztat
⬤ nierozpoczęty
Depresja wśród osób z dysforią płciową
Dr n. med. Bartosz Grabski
⬤ nierozpoczęty
Hiperseksualność a zaburzenia regulacji emocji
Dr hab. n. med., prof. CMKP Michał Lew-Starowicz
⬤ nierozpoczęty
O bezpiecznych i niebezpiecznych związkach depresji z duchowością
Dr Jacek Prusak
⬤ nierozpoczęty
Parafilie jako przyczyna depresji
Dr n. med. Andrzej Depko
⬤ nierozpoczęty
Artykuł 240 kk w kontekście relacji terapeutycznej
Dr n. hum. Hanna Elżanowska, Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii
09-30 - 11-30
⬤ nierozpoczęty

Samobójstwo, samookaleczenia i żałoba

⬤ nierozpoczęty
Samookaleczenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
⬤ nierozpoczęty
Samobójstwo rozszerzone czy zabójstwo
Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
⬤ nierozpoczęty
Żałoba a depresja
Dr Bernadetta Janusz
⬤ nierozpoczęty
Czy zachowania samobójcze mają podłoże biologiczne?
Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
11-30 - 12-00
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Chora z rakiem sutka - dialog onkologa z psychiatrą
Ilość miejsc ograniczona

Zapisz się na warsztat
⬤ nierozpoczęty
Chora z rakiem sutka - dialog onkologa z psychiatrą
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów Dr n. med. Joanna Streb
12-00 - 12-30
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny – Schizofrenia o wczesnym początku

⬤ nierozpoczęty
Schizofrenia o wczesnym początku
Dr n. med. Aleksandra Lewandowska
12-30 - 13-15
⬤ nierozpoczęty

Lunch

13-15 - 13-45
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Jak zapewnić długotrwałą remisję u pacjenta z depresją lekooporną?

⬤ nierozpoczęty
Jak zapewnić długotrwałą remisję u pacjenta z depresją lekooporną?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
13-45 - 14-15
⬤ nierozpoczęty

Wykład satelitarny - Diagnostyka HCV w Polsce - wyniki Ogólnopolskiej Kampanii Screeningu HCV w Placówkach Opieki Psychiatrycznej w Polsce

⬤ nierozpoczęty
Diagnostyka HCV w Polsce – wyniki Ogólnopolskiej Kampanii Screeningu HCV w Placówkach Opieki Psychiatrycznej w Polsce
Tomasz Jan Prycel, Dyrektor Zarządzający w Stowarzyszeniu CEESTAHC
14-15 - 15-15
⬤ nierozpoczęty

Czy depresja jest kobietą?

⬤ nierozpoczęty
Kobieca depresja
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
⬤ nierozpoczęty
Kiedy terapia pary ma sens?
Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
15-15 - 15-30
⬤ nierozpoczęty

Przerwa

15-30 - 16-00
⬤ nierozpoczęty

Psychologiczne skutki wojny w Ukrainie

⬤ nierozpoczęty
Psychologiczne skutki wojny w Ukrainie
Dr Jurij Zakal
16-00 - 16-45
⬤ nierozpoczęty

Zakończenie Konferencji

Sponsorzy

Złoty Sponsor
Srebrny Sponsor
Brązowy Sponsor

Komitet naukowy


Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Psychiatrii CM UJ

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski
Emerytowany Profesor Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman
Prof. dr hab. n. med. i nauk o zdrowiu, specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii Sądowej, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, członek Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ministerstwa Zdrowia.

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM

Prof. dr hab. med. Marta Makara-Studzińska
Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny Klinika Psychiatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny wyb. L. Pasteura 10, Wrocław

Dr n. med. Katarzyna Cyranka
Katedra Psychiatrii Uniwersytet Jagiellońskie Collegium Medicum Katedra Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kierownik Poradni Psychologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Klinika Psychiatryczna Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, pełnomocnik MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o. Zainteresowania naukowe ogniskuję na okresie adolescencji – fizjologicznego przebiegu, jak również charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Pozostałe zainteresowania to zaburzenia odżywiania zarówno klasyczne, jak i nowe, trudno diagnozowalne postaci, problematyka ADHD, FASD, ASD, ChAD. Kierownik grantów europejskich w przeszłości i obecnie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych.

Dr n. med. Bartosz Grabski
FECSM, WPATH-CM Pracowania Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM

Dr n. hum. Jacek Prusak SJ
Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki Instytut Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK)

Dr n. med. Andrzej Depko
Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej w Warszawie.

Dr n. hum. Bernadetta Janusz
Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki, Katedra Psychiatrii, CM UJ

Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
Kierownik Kliniki Psychiatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. III Klinika Psychiatryczna

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Dr n. med. Michał Mielimąka
Lekarz specjalista psychiatrii. Katedra Psychoterapii, Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Przewodniczący Komisji ds. Hipnozy Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Prof dr. hab. n. med. i n. o zdr. Adam Wichniak
Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Dr n. hum. Hanna Elżanowska
Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług polegających na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz w celach analitycznych. W każdym momencie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie możesz zapoznać się tutaj.